به اولین روزنامه ی اینتر نتی شهرستان نورآباد ممسنی خوش آمدید:یا علی ابن موسی الرضا :صبحدم از عرش می آمد خروشی، عشق گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند :
به اولین روزنامه ی اینتر نتی شهرستان نورآباد ممسنی خوش آمدید:اى على! چهار چیز را پیش از چهار چیز دریاب : جوانى‏ات را پیش از پیرى؛ و سلامتى‏ات را پیش از بیمارى؛ و ثروتت را پیش از فقر و زندگى‏ات را پیش از مرگ.(پیامبر اکرم)( ص ):جدید ترین اخبار ورزشی، اجتماعی ،سیاسی و..... روز ایران و جهان . :
نماینده روسیه به نامه ایران خندید - روزنامه ی اینترنتی شهرستان ممسنیmamasani:news
به دنبال حضور ویلیام برنز، معاون رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات 6+1 در ژنو، رسانه‏های آمریکایی با انتشار جهت‏دار گزارش‏هایی از متن و حاشیه این مذاکرات، جنگ رسانه‏ای علیه کشورمان را تشدید کرده اند.

نیویورک‏تایمز به نقل از "یک شرکت کننده" در مذاکرات هسته‏ای ژنو مدعی شد، نماینده روسیه پس از مشاهده سند غیر مکتوب (non paper) ایران، با پوزخندی تمسخرآمیز به پیشنهادهای ایران خندیده است.

آنگونه که سند منتشره نیویورک تایمز نشان می‏دهد و در رسانه‏های آمریکایی بر آن تاکید می شود، سند غیر رسمی ایران دارای غلطهای تایپی بوده است و به عنوان مثال در این سند عبارت comprehensive، اشتباها comrehensive نوشته شده است.

اقدام رسانه‏های آمریکایی در افشای سند ارائه شده کشورمان و انتشار جهت‏دار محتوای مذاکرات به نقل از "یک شرکت کننده"، حاکی از ارتباط نزدیک تیم هسته‏ای آمریکا با ماشین رسانه‏ای این کشور است و نشان می‏دهد، سوء استفاده رسانه‏ای و تشدید جنگ روانی علیه کشورمان یکی از اهداف حضور آمریکا در مذاکرات ژنو بوده است.

در روزهای اخیر رسانه های آمریکایی درباره پیشنهاد گشایش دفتر دیپلماتیک آمریکا در ایران نیز تبلیغات وسیع و پرسرو صدایی راه انداخته‏اند و به دنبال ایجاد تصویری صلح‏جویانه و سخاوتمندانه از آمریکا در افکار عمومی دنیا و ایجاد آمادگی ذهنی برای برخوردهای احتمالی درآینده هستند.

در این طرح که مورد اتفاق بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی آمریکا بوده و در مقاله اخیر جیمز روبین نیز به آن اشاره شده است، دولت آمریکا با پیشنهاد گشایش دفتر دیپلماتیک در تهران، هم از مناسبات سیاسی داخلی ایران از نزدیک و از طریق اخبار دست اول آشنا می‏شود و هم اگر تهران پیشنهاد گشایش دفتر دیپلماتیک را رد کند، آمریکا می‏تواند ازاین فرصت برای به دست آوردن موقعیت حق به جانب در افکارعمومی و مجامع جهانی علیه ایران استفاده کند.